Eerste zomeravondontmoeting 2023 Evert van den Berg,

Tweede zomeravondontmoeting 2023 Marijn Rohaar

Derde zomeravondontmoeting 2023 Jan Oegema

Voor de tekst en foto's van alle drie de lezingen : druk hier

  

De herdenking van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis in 1971 en de zeshonderdste van Geert Grote in 1984 gaven nieuwe impulsen aan de betekenis van deze Moderne Devoten. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting Thomas a Kempis op 17 oktober 1988.

Waarom? Wij geloven namelijk dat waarden van de Moderne Devotie ook in deze tijd nog betekenis hebben. 

Moderne Devotie (A.JHendrikman, 2016)

 

samengesteld: A.J. Hendrikman, Zwolle 10 oktober 2016

 • S.G. Axters, De imitatione Christi. Een handschrifteninventaris bij het vijfhonderste verjaren van Thomas Hemerken van Kempen † 1471 (Kempen-Niederrhein, 1971)

 • L. van Beek, Leken trekken tot Gods Woord (Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek (Hilversum, 2009) diss.

 • P. Bange e.a., De doorwerking van de Moderne Devotie (Hilversum, 1988).

 • J. Bedaux e.a., Met Erasmus naar school. Zur Schule mit Erasmus (Deventer, 1998) Hist. Mus. De Waag.

 • Mariska van Beusichem e.a. Moderne Devotie. (Amsterdam, 2011.

 • F.C. Berkenvelder e.a., Windesheim, studies over een Sallands dorp bij de IJssel (Kampen, 1987).

 • Bisschoppelijke brieven nr. 19, Vernieuwde Innerlijkheid (Utrecht, 1984)

 • Zwolle, 2002 U. Bodemann (red.), Kempener Thomas-Vorträge (Kempen, 2002)

 • P.H.T. Braam, Levensschets van Thomas à Kempis (Zwolle, 1881)

 • Kick Bras, ‘Opvoeding in de Moderne Devotie’, in: Herademing 36, 10de jrg. Nr.2 2002 (Kampen, 2002) 33-37.

 • A. Broers, ‘Doe maar gewoon. Thomas a Kempis (1379-1471)’, in: Dwarsliggers in naam van God, Mystici van Hadewijch tot Hillesum (Baarn/Tielt, 2002) 90-96.

 • C.C. de Bruin e.a., Geert Grote en de Moderne Devotie (Zutphen, 1984).

 • C.C. de Bruin, Geert Grote als bekeerling en reformist geplaatst in het kader van zijn tijd (rede) (Geert Groote Genootschap Deventer, 1984).

 • Jan Bijlsma, ‘Het verhaal van de Moderne Devotie’, in: Zwols Historisch Tijdschrift (Zwolle, 2016) jrg.33, nr.3) 132-144.

 • M. Caron, ‘Materiële cultuur van het Fraterhuis te Zwolle (1400-1500)’, in: Domus Parva. Het eerste huis van de Moderne Devoten te Zwolle (Zwolle, 1987) 57-71.

 • C. Caspers, ‘Sint Agnes als katalysator. Een jonge Romeinse martelares vertelt over de spiritualiteit van de zusters van Diepenveen’, in: Trajecta nr. 2002.11 (Nijmegen, 2002) 18-40.

 • C. Caspers en Th. Mertens (red.), ‘Thomas van Kempen en zijn Navolging van Christus’, in: Ons Geestelijk Erf, deel 77 afl. 1-2 (Antwerpen, 2003)

 • Lydeke van Dijk. Leken trekken tot Gods Woord. (Hilversum, 2009).

 • R.Th.M. van Dijk, ‘Jan Cele en de preken die hij niet schreef’, in: Een zuivere, eenvoudige, standvastige geest…De Moderne Devotie in Zwolle (Zwolle, 1984) 13-17.

 • R.Th.M. van Dijk, ‘Jan Cele in het licht van zijn relaties. Portret van een opmerkelijk devoot te Zwolle’, in: Zwols Historisch Jaarboek 1985 (Zwolle, 1984) 1-13.

 • Rudolf van Dijk, ‘De Moderne Devotie. Haar invloed in de negentiende en twintigste eeuw’, in: Overijsselse Historische Bijdragen, 117de stuk 2002 (Zwolle, 2002) 7-50.

 • R. van Dijk (red. e.a.), Collatie. Halfjaarlijks informatieblad over ‘Moderne Devotie’, 26 nrs. (Nijmegen, 1998-2010)

 • Rudolf van Dijk en Mariska Vonk (red.), beeldredactie Ton Hendrikman, Moderne Devoten in monnikspij. Klooster en Colligatie van Sibculo 1406-1580 (Kampen/Nijmegen, 2007).

 • R. van Dijk en T. Hendrikman, Zwolle in het voetspoor van de Moderne Devotie. Stadswandeling en fietsroutes (Kampen, 1998).

 • R. van Dijk en T. Hendrikman, Deventer in het voetspoor van de Moderne Devotie.

  Stadswandeling door Deventer. Fietsroute naar Diepenveen (Deventer, 2004, 2de herz.druk).

 • Rudolf Th.M. van Dijk O.Carm., Oefening in ontvankelijkheid. Modern onderwijs en (post)Moderne Devotie? (Openbare lezing ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Thomas a Kempis College te Zwolle dinsdag 17 oktober 2000).

 • Rudolf van Dijk. Navolging van Christus van Thomas van Kempen, vertaald naar het oorspronkelijke handschrift (Kampen, 2008)

 • Rudolf van Dijk, Gerard Zerbolt van Zutphen, Geestelijke opklimmingen. Een gids voor de geestelijke weg uit de vroege Moderne Devotie. (Amsterdam, 2011)

 • Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. (Hilversum, 2012)

 • Rudolf van Dijk, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie.

 • (Hilversum, 2015).

 • Lydie van Dijk, ‘Geen stad ligt zo prachtig… Reizigers in Zwolle’ in: Overijsselse Historische Bijdragen (VORG, 128ste stuk, Hilversum 2013) 97-135.

 • Lydie van Dijk, ‘De kaak van Thomas a Kempis’, in: Zwols Historisch Tijdschrift , jrg. 33 2016/1 (Zwolle, 2016) 44-45.

 • Hildo van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie (diss.) Reeks Middeleeuwse Studies en Bronnen XCV (Hilversum, 2006).

 • J. Frederiks, Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700 (diss.) (Zwolle, 1960).

 • P. v Geest, Thomas a Kempis, een studie van zijn mens- en godsbeeld (diss.)(Kampen,1996)

  Paul van Geest, Thomas a Kempis. (Kampen, 2008).

 • E. Gemmeke, ‘Salland: ‘Bakermat van Europese religieuze cultuurbeweging’, in: F.F. Barends en H. Hannink, Over Salland en de Sallanders (Zwolle, 1994) 88-95.

 • E. Gemmeke (red.), Rapiarium. Informatiebulletin van het Geert Groote Genootschap, 20 nrs., uitg. Centrum voor Moderne Devotie (Deventer, 1985-1994).

 • A.J. Geurts e.a., Moderne Devotie, figuren en facetten (Nijmegen, 1984).

 • K. Goudriaan en Th. Mertens, ‘De derde orde van Franciscus in het bisdom Utrecht’,in: Ons Geestelijk Erf, deel 74 afl. 1-2 (Antwerpen, maart-juni 2000).

 • K. Goudriaan (red.), Vernieuwde innigheid. De Moderne Devotie, Geert Grote en Deventer (Deventer, 2008).

 • José Groen-Bekema, Het Zusterboek. Zelfverloochening in het vrouwenklooster te Diepenveen, 1400-1578 (Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving, 2006)

 • Graaf, Hans de. Windesheimers op de heide. Het verdwenen klooster Nazareth bij Bredevoort en zijn geestelijke en materiële omgeving. (Ijzerlo, 2014)

 • Ulrike Hascher-Burger, Gesungene Innigkeit. Studien zu einer Musikhandschrift der Devotio Moderna (Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 16 H 34, olim B 113). Mit einer Edition der Gesänge (diss.)(Utrecht, 2002).

 • Ulrike Hascher-Burger, Singen für die Seligkeit. Studien zu einer Liedersammlung der Devotio moderna (Leiden, 2007).

 • A.J. Hendrikman, ‘Het Thomas a Kempismonument in de Zwolse Michaelkerk’, in: Een zuivere, eenvoudige, standvastige geest De Moderne Devotie te Zwolle (Zwolle, 1984) 59-62.

 • A.J. Hendrikman e.a. (red.), Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloe­den, Middeleeuwse Studies, Band XII (Nijmegen, 1996)

 • Ton Hendrikman, ‘Over Thomas in Thomas (I)’, in: Thomas, jrg. 2, nr. 8, (Zwolle,

  april 2002) 10-11.

 • Ton Hendrikman, ‘Over Thomas in Thomas (II)’, in: Thomas, jrg. 2, nr.13, (Zwolle, oktober 2002) 10-11.

 • Ton Hendrikman, ‘Thomas a Kempis’, in: Zwols Historisch Tijdschrift, 19de jrg. 2002/4 (Zwolle, 2002) 156-163.

 • Ton Hendrikman, Thomas a Kempis 1380-1471 (Uitg. o.l.v. basiliek Zwolle, 2008).

 • Ton Hendrikman, ‘Thomas a Kempis’, in: Op Tocht, 22 jrg. 2011/2 (Utrecht, 2002) 15-16.

 • Ton Hendrikman, ‘De uitstraling van de Moderne Devotie’, in: Zwols Historisch Tijdschrift, 28ste jrg. 2011/3 (Zwolle, 2011) 117-119.

 • Ton Hendrikman, ‘Thomas op reis?’ in: Navolging Vandaag, jrg. 1, nr. 11, Zwolle aug. 2011 (pp. 4-5)

 • Ton Hendrikman, Een monument voor Thomas a Kempis, (uitgave o.l.v-basiliek Zwolle, 2014).

 • Ton Hendrikman, ‘Relicten en relieken’. Omzwervingen van Thomas’ gebeente, in:

 • Zwols Historisch Tijdschrift 33ste jrg. 2016/1 (Zwolle, 2016 ) 46-55.

 • C.M. Hogenstijn, Diepenveen, Deventer en de Moderne Devotie, (Deventer, 2005).

 • C.M. Hogenstijn, Leren voor het leven aan het Grote Kerkhof . De Latijnse school in Deventer (Deventer, 2007).

 • C.M. Hogenstijn, ‘Moderne Devotie’, in: Op Tocht, 22 jrg. 2011/2 (Utrecht, 2002) 10-11.

 • Jos Huls, ‘Christus uitbeelden: de navolging van Christus volgens Thomas van Kempen’, in: Speling, 54/4 (Tilburg, 2002) 88-95.

 • W. Jappe Alberts, Moderne Devotie (Bussum, 1969).

 • Thomas a Kempis. De rozentuin. Vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest (Kampen 2009).

 • Thomas a Kempis. Het leliedal. Vertaald en ingeleid door Jacques Koekkoek (Kampen, 2010)

 • Thomas a KempisBrevier. Samengesteld en bewerkt door Jacques Koekkoek (Utrecht, 2011)

 • Thomas a KempisGelijk het gras. Vertaald, toegelicht en ingeleid door Rudolf van Dijk (Utrecht, 2011)

 • Thomas a Kempis. Het leven van Jezus Christus. Inleiding en moderne bewerking door Jacques Koekkoek (Utrecht, 2013)

 • Thomas a KempisVerborgen manna. Vertaald door Jacques Koekkoek, voowoord door Désanne van Brederode. (Utrecht, 2015)

 • - U. de Kruijf, J. Kummer, F. Pereboom (red.), Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen. In vertaling en met commentaar (Kampen, 2000).

 • - A. Lem, ‘Zwolse fraters’ 1, 2, 3, 4, in : Zwols Historisch Tijdschrift, 1992/1, 1992/4, 1994/1, 1995/2 (Zwolle, 1992-1995).

 • C. Los, Van Geert Groote tot Erasmus (Zeist, 1984).

 • B. Louwerse, Imitatio. Thomas a Kempis, een kroniek (Heerenveen, 2007) (roman)

 • Madelon van Luijk, Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580 (Zutphen, 2004).

 • I. Mooren, Nachrichten über Thomas a Kempis (Arnheim, 1855)

 • Wendy Moes-Jonasse, Non scholae sed vitae discimus. Wij leren niet voor school, maar voor het leven. (Deventer, 1998) tentoonstellingsgids Hist. Mus. De Waag

 • E. Persoons, ‘Het dagelijks leven in de Windesheimse vrouwenkloosters’, in: Spiegel Historiael 15de jrg. nr.6, juni 1980.

 • - P. de Ridder e.a., De Luister van Groenendaal, Ruusbroec (Brussel, 1993).

 • Jan van Ruusbroec 1293-1381, Tentoonstellingscatalogus met tabel en drie kaarten, KB Albert I, Brussel, 1981).

 • Wybren Scheepsma (red.), Ton Hendrikman (beeldred.), Het ootmoedig fundament van Diepenveen. Zeshonderd jaar Maria en Sint-Agnesklooster 1400-2000 (Kampen, 2002).

 • J.B. Schildkamp e.a. (red.), De kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen.

 • Vertaling en toelichting (Albergen/Enschede, 1995)

 • Thomas von Kempen. Beiträge zum 500. Todesjahr 1471-1971 (Landschaftsverband Rheinland und Stadt Kempen, 1971)

 • Thomas a Kempis, Alleenspraak der ziel, vertaald door Rijcklof Hofman en ingeleid door Kees Waaijman (Ten Have/Baarn, Carmelitana/Gent, 2004).

 • Thomas van Kempen, De navolging van Christus, vertaald door Gerard Wijdeveld (†) en ingeleid door Paul van Geest (Kapellen/Kampen, 2001) vierde uitgave.

 • - K. Veelenturf (red.), Geen povere schoonheid. Laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie (Nijmegen, 2000).

 • H. Voort (red.), Kloster-Leben. Vom Augustinerchorherrenstift zur ökumenischen Begegnungsstätte (Nordhorn, 1994).

 • Mink de Vries. Navolging van Christus in jonge taal door Mink de Vries (’s-Hertogenbosch, 2008)

 • Mink de Vries. Mystiek aan de IJssel. Biddend leven. (Zoetermeer, 2013)

 • Thom. J. de Vries, Duutsche sermoenen door Magister Joan Cele, rector der Zwolse School, gehouden tot zijn clercken,1380-1415, Bloemlezing met inleiding (Zwolle, 1949).

 • Kees Waaijman e.a., Nuchtere mystiek. Navolging van Christus (Kampen, 2006).

 • - A.G. Weiler, ‘Moderne Devotie en Europese cultuur’ in: Trajecta nr. 1992.1 (Nijmegen 1992) 33-48.

 • - A.G. Weiler, ‘Christelijke identiteit en tolerantie volgens Geert Grote en Thomas van Kempen’ in: H.E.S. Woldring red., Identiteit en Tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd (Baarn, 1995).

 • - A.G. Weiler, Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene Leven in Nederland, Middeleeuwse Studies, Band XIII (Nijmegen, 1997).

 • L. Wierda, De Sarijs-handschriften. Laat-middeleeuwse handschriften uit de IJsselstreek (Zwolle, 1995).

 • Ingrid Wormgoor, Uit vrije wil en v oor zijn zieleheil. Kerkelijke instellingen in Zwolle tot 1580 (Zwolle, 2007). diss.

--------------------------------

Het Katholiek Documentatie Centrum is ook een bron voor veel literatuur. Zoeken op bijvoorbeeld Thomas a Kempis geeft veel werken: http://cat.ubn.ru.nl/DB=1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=Thomas+a+Kempis

Laatste artikelen