De herdenking van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis in 1971 en de zeshonderdste van Geert Grote in 1984 gaven nieuwe impulsen aan de betekenis van deze Moderne Devoten. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting Thomas a Kempis op 17 oktober 1988.

Waarom? Wij geloven namelijk dat waarden van de Moderne Devotie ook in deze tijd nog betekenis hebben. 

 moderne devotie

Moderne Devotie (Latijn: Devotio Moderna)

is een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke kerk. De beweging ontstond doordat mensen niet tevreden over de toestand in de kerk. De eerste devoten en leermeesters waren Geert grote en FlorensRadewijnsz. De Moderne Devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen de kerk en maatschappij. Persoonlijke geestelijke ontwikkeling en praktische levenswijsheid vormden het streven. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken en leken. Ze leefden in gemeenschap van tafel en goederen zonder een formele kloostertgelofte af te leggen.

Video over dit boek: klik op Videoboek

De Moderne Devotie | Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen

Oktober 2018 | Dit boek laat zien dat de beweging nog steeds veel individuen – niet alleen binnen ordes en congregaties, maar juist ook daarbuiten – in hun dagelijks leven inspireert. 

De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

> Het boek is te koop via WBOOKS. 

Laatste artikelen