Charles Casper, betoogt met hartstocht dat de Moderne Devotie van deze tijd is.

Charles Caspers, theoloog en kerkhistoricus, werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Titus Brandsma Instituut.

In disputatio met Jan Bijlsma, voorzitter stichting Thomas a Kempis

Disputatio - Viering 30 jarigjubileum

dispuatio 1

 

Ter ere van haar dertigjarig bestaan op 17 oktober 2018 hield de Zwolse Stichting Thomas a Kempis op die datum een disputatio (discussie of debat) naar Middeleeuws model in boekhandel-restaurant Waanders in de Broeren. Magister Johannes (bestuurslid Jan Bijlsma) en Magister Charles (Charles Caspers, wetenschappelijk onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen) gingen in dispuut rond de vraag of de Moderne Devotie nog van deze tijd is. Magister Johannes verdedigde met vuur de stelling dat dit niet het geval is waarna Magister Charles met hartstocht betoogde dat de Moderne Devotie dit wel degelijk is. Zoals hoogleraren met een Middeleeuwse disputatio beoogden de aanwezige studenten in verwarring te brengen opdat hun denkvermogen geactiveerd zou worden, hoopten beide Magisters met hun tegenovergestelde beweringen het de aanwezigen in Zwolle te doen duizelen. Gelukkig hervonden enkelen van hen zich op tijd waarna ook zij met klem betoogden dat de Moderne Devotie nog van deze tijd is. Bestuurslid Mink de Vries bracht ijverig de microfoon van mond tot mond. Het gepassioneerde gesprek vond een gelukkig einde toen voorzitter Mariska van Beusichem met een kort slotwoord de gemoederen tot bedaren bracht.

Hierbij de teksten van Jan en Charles

disputatio 4

 

Laatste artikelen