In het Fraterhuis in Deventer werd de grondslag gelegd voor de latere huizen van de Broeders van het Gemene (gemeenschappelijke) Leven. Het betreft een gemeenschap van leken, die geen kloostergeloften aflegden, maar gehoorzaamheid beloofden aan de rector van het huis en met elkaar wilden leven volgens het ideaal van de vroege kerk, zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen (Hand.4:32).

Geert Groote werd aan de Brink in Deventer als zoon van de schepen en burgemeester Werner Groote. geboren. Op tienjarige leeftijd verloor hij beide ouders aan de pest. Als vijftienjarige ging hij naar Parijs waar hij aan de Sorbonne geneeskunde en filosofie studeerde. Tijdens zijn studieperiode begon hij al ijverig met het verzamelen van boeken. Van zijn twintigste tot zijn vier een dertigste jaar leefde hij als een welgesteld geleerde die naast een grote kennis op het gebied van de bijbel en de kerkvaders ook geïnteresseerd was in de astrologie en de zwarte kunst. Hij kon in zijn levensonderhoud voorzien door prebenden van de St. Maarten in Utrecht en van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aken.

Laatste artikelen