Thomas inspiratiebron van veel mensen in het verleden, nu en zeker ook in de toekomst.

 

De Moderne Devotie heeft sinds haar ontstaan in de tweede helft van de 15e eeuw velen geinspireerd.

De boekdrukkunst, die rond ditzelfde tijdsgewricht in West-Europa tot ontplooiing kwam, bracht nog meer burgers met gedachtegoed en werken van de Moderne Devotie in aanraking. Aanvankelijk gebeurde dit via de adellijke hoven en de gegoede burgerij. Vanaf de 17e zien we ook veel politici, schrijvers, kunstenaars enz. in aanraking komen met de werken van de Moderne Devotie.

Veel boeken en werkstukken die over de Moderne Devotie of over Thomas a Kempis bevinden zich in bibliotheken van universiteiten, kloosters, kerken en in pariculiere collecties.

De opkomst van internet betekent een verdere ontsluiting. In rap tempo worden veel boeken en andersoortige werken in bibliotheken en musea gedigitaliseerd. Er komen luisterboeken. Dat betekent dat nog meer geinteresseerden deze oude werken thuis achter de computer kunnen inzien, bestuderen en onderzoek doen.

Ook nu worden nieuwe uitgaven van de Navolging en andere werken uitgegeven in Nederland. Maar ook in andere talen. Er is dus duidelijk een markt voor al die uitgaven.

Zie hier een overzicht van enkele bekende personen, die door Thomas geinspieerd zijn.

Naam

voornaam

Alexander

Horace Grundy

Benanke

Ben Shalom

Bonhoeffer

Dietrich

Bourbon 

Madame Elisab. Ph.M.H. de

Brandsma (O.Carm)

Titus

Brom

Gerard

Clinton

Bill (William Jefferson)

Corneille

Pierre

Cuypers

Pierre

Dijk

Rudolf van

Easwaran

Eknath

Eliot

George (ps. Mary Ann Evans)

Erasmus

Desiderius

Erens

Frans

Gandhi

Mahatma

Gansfort

Wessel

Gogh

Vincent van

Groen van Prinsterer

Guillaume

Hammarskjöld

Dag

Heldringh

Ottho Gerhard

Hugenholtz

Philip Reinhard

Hugenholtz

Petrus Hermannus

Joh Paulus II

Paus

Koenen

Marie

Leibniz

Gottfried Wilhelm

Luyken

Jan

Mengelberg

Willem

More

Thomas

Newton

John

Nightingale

Florence 

Pius X 

Paus

Pope

Alexander

Rizal

Jose

Röring

W.G.A.J.

Schaepman

dr. H.J.A.M 

Simonis

Ad

Teellinck

Willem

Tersteegen

Gerhard

Vivekanada

Swami

Voetius

Gisbertus

Vos

Jan

Wesley

John

Willebrands

Joh. Ger. Maria

Willem I

Koning BeNeLux / NeLux

 

Laatste artikelen