' Het ware portret van Thomas a Kempis'-kleinThomas a KempisHet schijnt dat de uitdrukking 'met een boekje in een hoekje' (In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni nisi in angulo cum libro, te vertalen als 'In alles heb ik rust gezocht en ik heb die nergens gevonden dan alleen in een hoek met een boek') van Thomas a Kempis afkomstig is. In elk geval was deze zeker op hem van toepassing. Op afbeeldingen zien we Thomas meestal aan het werk in zijn kloostercel. Dat lijkt eerder op een exclusieve behandeling, omdat dit gewoonlijk niet werd toegestaan.

Deze uitdrukking heeft wel een verkeerd beeld opgeworpen van de Moderne Devotie. Er werd een beeld mee geschapen van figuren, die zich terug getrokken hadden uit de maatscappij, terwijl de Moderne Devoten met twee benen in de maatschappij stonden voor en met de gehele bevolking.

Denk aan onderwijs, gezondheidzorg, zorg voor elkaar ed.

 

Laatste artikelen