Ton Hendrikman heeft een brochure geschreven met de historische wederwaardigheden van de relieken van Thomas a Kempis.Vanaf de opgraving in 1672 , onder leiding van pastoor Arnoldus Waeijer, tot aan heden. De brochure is te verkrijgen in de basiliek die dagelijks kan worden bezichtigd.

Overdracht grafmonument Thomas
De Stichting Grafmonument Thomas a Kempis werd opgericht in 2005. Op zondag 16 februari 2014 kon ze haar taak beëindigen. Ze heeft de sokkel van de reliekschrijn en het door Bart Domburg vervaardigde schilderij over gedragen aan de parochie van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Het schilderij stelt het voorterrein voor van Bergklooster met de gedenksteen, de plek waar de zomeravondontmoetingen plaats vinden.


Voorzitter Pierre Pinkse overhandigde de overdrachtsbrief aan Pastoor Boogers. De brief eindigt met de zin ' Moge dit waardige grafmonument bijdragen aan het tot in lengte van dagen hoog houden van het gedachtegoed van de Moderne Devotie'. Na de overdracht wijdde Pastoor Boogers de sokkel en het schilderij.

(foto: Bert Pierik)

Laatste artikelen