Ton Hendrikman heeft een brochure geschreven met de historische wederwaardigheden van de relieken van Thomas a Kempis.Vanaf de opgraving in 1672 , onder leiding van pastoor Arnoldus Waeijer, tot aan heden. De brochure is te verkrijgen in de basiliek die dagelijks kan worden bezichtigd.

Moderne Devotie (Latijn: Devotio Moderna)

is een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke kerk, waar ook Thomas a Kempis toe gerekend mag worden. De beweging ontstond doordat mensen niet tevreden over de toestand in de kerk. De eerste devoten en leermeesters waren Geert Grote en Florens Radewijnsz. De Moderne Devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen de kerk en maatschappij. Persoonlijke geestelijke ontwikkeling en praktische levenswijsheid vormden het streven. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken en leken. Ze leefden in gemeenschap van tafel en goederen zonder een formele kloostergelofte af te leggen.

Prof Dr Frits van Oostrom en de Moderne Devotie

Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling.

Moderne Devotie in Nederland 

In deze plaatsen heeft de Moderne Devotie op een of andere manier een rol van betekenis gespeeld.

Alleen de provincie Flevoland ontbreekt, maar op Urk was wel van een beetje Moderne Devotie invloed vanuit Friesland.

Het Kapittel van Windesheim

De geografische verspreiding van het Kapittel van Windesheim is meermaals en op verschillende wijzen in kaart gebracht.1 De tot nu toe gepubliceerde kaarten hebben slechts betrekkelijke waarde, omdat zij ofwel zich beperken tot de noordelijke en/of zuidelijke Nederlanden (Atlas 1913-32, Vermaseren 1981), ofwel slechts het Duitse taalgebied in kaart brengen (Vermaseren 1977). Ook als zij het gehele verspreidingsgebied bestrijken, maken ze evenals de genoemde deelkaarten (Vermaseren 1977 en 1981) slechts onderscheid tussen mannen- en vrouwenkloosters (Lansink 1968 en 1971, Brussel 1981 en 1987). Slechts één kaart brengt zeer globaal een chronologisch onderscheid aan, maar is inzake de geografische verspreiding zeer onvolledig (Rüthing 1970 en 1988). Ofschoon ten aanzien van zowel zijn geografische expansie als zijn chronologische ontwikkeling de gegevens van het Kapittel van Windesheim ruimschoots bekend zijn, is het technisch nauwelijks mogelijk beide optisch in één concept onder te brengen. Het Tabellarium Chronologicum Windeshemense voorziet in de behoefte aan een chronologische synthese, waarin de historische op- en neergang van het Kapittel van Windesheim even nauwkeurig in beeld is gebracht als zijn geografische expansie op de bestaande kaarten. Het chronologisch overzicht vult de geografische expansiekaart zodanig aan, dat door deze publikatie de bestaande ruimtedimensie met de tijddimensie wordt verdiept.

De Stichting Thomas a Kempis werkt samen met de Thomas a Kempis organisaties in Kempen en het Geert Grote Huis in Deventer.

Informatie over deze organisties kunt vinden door op de namen van de organisaties te klikken:

 

Thomas Verein Kempen

Thomas-Verein e.V. - Der Verein

 

Thomas Archiv

Thomas-Archiv - Startseite

 

Stiftung Kiever

 

Geert Grote Huis Deventer

Restauratie Geert Groote Huis - PHB De Combi

 

geert groteGeert Groote Huis Deventer

In het museum Geert Groote Huis, op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven, vertellen we daarom zijn verhaal. Hoe hij tot zijn inzichten kwam, waarom hij kritiek had op de kerk en de samenleving en waarom zijn gedachtegoed nog altijd actueel is.

Lamme van Dieseplein 4, 7411 LX Deventer
telefoon: 0570 858 999 

Het museum is is ingedeeld in 3 thema´s:

Actueel in de pers. Na de eerste stap op 16/11/11 te Windesheim, waar de burgemeesters van Deventer en Zwolle een intentieverklaring/overeenkomst hebben getekend, zijn nu tien Moderne Devotie gemeentes in de regio aangeschreven om mee te gaan doen en zijn de Commissarissen van de Koning van Overijssel en Gelderland gevraag om eveneens een intentieverklaring Moderne Devotie te ondertekenen.

Stadswandeling Zwolle, Moderne Devotie

v.a. 5 pers. | ma-zo | v.a. €10,- p.p.

Onder begeleiding van een gids wandel je langs historische plekken in de Zwolse binnenstad die belangrijk waren voor de ontwikkeling en de verspreiding van de religieuze hervormingsbeweging de 'Moderne Devotie'.

September 2019 | Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van: Meditaties bij de Navolging van Christus door Thomas a Kempis met teksten uit zijn overige werk. 

styelen2

Een Thomas a Kempis kunstwerk met 4 "stelen" van  Edith Stefelmanns. De vier stelen beelden de 4 boeken binnen de Navolging uit. 

anneme

Afgelopen periode bezocht Annemiek Schrijver van KRO NCRV als pelgrim Thomas a Kempis de Agnietenberg. Op 28 november wordt het programma uitgezonden op NPO1. (foto ter beschikking gesteld door KRO NCRV)

Laatste artikelen