In het Fraterhuis in Deventer werd de grondslag gelegd voor de latere huizen van de Broeders van het Gemene (gemeenschappelijke) Leven. Het betreft een gemeenschap van leken, die geen kloostergeloften aflegden, maar gehoorzaamheid beloofden aan de rector van het huis en met elkaar wilden leven volgens het ideaal van de vroege kerk, zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen (Hand.4:32).

Na de dood van Geert Grote in 1384 nam Florens Radewijnsz de leiding over van de Broeders van het Gemene Leven, de gemeenschap van de Moderne Devoten. Hij stichtte in 1387 met enkele getrouwen (waaronder de broer van Thomas a Kempis, Johannes) een klooster te Windesheim bij Zwolle, dat het moederklooster zou worden van de Congregatie van Windesheim. Van dit klooster is alleen nog de brouwerij bewaard gebleven.Dit gebouw doet nu dienst als PKN kerk. 

In Windesheim is de Florens Radewijnszschool voor basisonderwijs naar de geestelijk leider genoemd en in Raalte was lange tijd een middelbare school die zijn naam droeg. In Zwolle, Deventer en Raalte zijn straten naar Radewijnsz vernoemd.

Radewijnsz stierf in Deventer in het jaar 1400.

 

Er is een boekje over Florens verschenen eind 2015:

Florens Radewijns, "De vader van alle Devoten"

ISBN:9789081327848

Auteur: Dr. C. M. Hogenstijn.

 -------------------------

Waar het in Moderne Devotie in deventer begon: Het Lamme van Dieseplein.

Bijgaand de projectbladen van de reconstructie. Zie ook het Geert Grotehuis.

http://www.burolubbers.nl/projecten/projectbladen/1317_BL_130529_Lamme%20van%20Dieseplein_low.pdf

Laatste artikelen