Otto Spitzen / Koning Willem I / Jacques Reuland / Annemiek schrijver / en nog meer

Otto Spitzen

Otto Spitzen, een strijder voor Thomas a Kempis uit de 19de eeuw.
Geboren in Steenwijkerwold, pastoor in Zwolle.

Zie voor meer informatie infoTaKOtto

Koning Willem I

Op 12 december 1843 overleed oud-koning Willem I. In het uur van zijn overlijden las hij in de Franse vertaling van het 15de-eeuwse boek De Imitatio Christi (over de navolging van Christus) van Thomas a Kempis, een boek dat beschrijft hoe een christen zou moeten leven. In deze uitgave werd opgetekend dat de vorst op zijn sterfdag hoofdstuk XXVIII had gelezen, een meditatie over de dood. Het boek kwam later in het bezit van zijn zoon koning Willem II.

Thomas a Kempis, Imitation de Jesus-Christ, Parijs 1839  (Leer, papier, goud)

2005 Compositie Jacques Reuland

" In Monte Sancte Agnetis", zo luidde de compositie van Jacques Reuland ( oud directeur van het Zwolse Conservatorium). Reuland had van de Gemeente Zwolle de erepenning van de stad gekregen als dank voor zijn grote verdiensten voor het muziekleven van de stad. Als 'tegencadeau' maakte hij deze compositie die hij aanbood aan de Stichting Thomas a Kempis, met als voorwaarde dat de Stichting de compositie zou doen uitvoeren door oud-studenten van het Conservatorium. Op 26 februari 2005 vond het concert plaats in de OLV Basiliek door het Zwols Vocaal Ensemble o.l.v. Martien Hovestad, teksten werden gesproken door Henk van Ulsen, twee solisten en instrumentaal ensemble. Een volle kerk, een geslaagd concert.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Reuland

Annemiek Schrijver

Schrijfster, documentairemaakster en presentatrice

( Het Vermoeden)

Annemiek Schrijver behoort tot de 5 personen die voorjaar 2012 hebben toegestemd om als lid van het Comité van Aanbeveling te opereren. Annemiek Schrijver kan je het best leren kennen door haar veelzeggende website. Ze is door haar opleiding en veelsoortige banen op verrassend veel terreinen thuis. Rond snuffelen op haar mooi vorm gegeven website levert hele fijne teksten en verwijzingen op. Een 'must' om even te bezoeken!

https://www.annemiekschrijver.nl

De dialoogtafel op Hogeschool Windesheim

De dialoogtafel is een initiatief van het Geert Groote Instituut om een bijdrage te leveren aan de vorming van de identiteit van de Christelijke Hogeschool Windesheim.

Het oudste nog bestaande gebouw uit de tijd van Thomas

Na de dood van Geert Grote in 1384 nam Florens Radewijnsz de leiding over van de Broeders van het Gemene Leven, de gemeenschap van de Moderne Devoten. Hij stichtte in 1387 een klooster te Windesheim bij Zwolle, dat het moederklooster zou worden van de Congregatie van Windesheim. Dit is het oudste nog bestaande gebouw dat gekoppeld is aan het verleden van Thomas a Kempis.

Straatnamen en scholen

In Zwolle kennen we het Thomas a Kempis college en de Thomas a kempis straat.

Maar ook de Geert Grote school en de Geert Grotestraat.

 

Laatste artikelen