De herdenking van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis in 1971 en de zeshonderdste van Geert Grote in 1984 gaven nieuwe impulsen aan de betekenis van deze Moderne Devoten. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting Thomas a Kempis op 17 oktober 1988.

Waarom? Wij geloven namelijk dat waarden van de Moderne Devotie ook in deze tijd nog betekenis hebben. 

sticken

D03 Salome Sticken en de oorsprong van de Moderne Devotie

Rudolf van Dijk

Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie 1e druk is een boek van Rudolf van Dijk uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087045135

De Moderne Devotie (ca. 1375-1575) is de krachtigste geestelijke hervormingsbeweging van de late middeleeuwen in Europa. Het charisma van innerlijke vernieuwing ontkiemde bij de kartuizers en inspireerde tot (semi)religieuze leefgemeenschappen. De devoten benadrukten ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en lieten een rijk literair erfgoed na. Dr. Rudolf van Dijk, sinds 1970 werkzaam bij het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, geldt als een internationaal erkend specialist op dit terrein. In dit boek belicht hij leven, werken en betekenis van Salome Sticken (1369-1449), de meest prominente onder de religieuze vrouwen in de beweging van de Moderne Devotie. Van Dijk maakt duidelijk, dat de middeleeuwse vrouwenmystiek en de vrouwelijke devoten een zeer belangrijk rol hebben gespeeld bij het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de Moderne Devotie.

Dr. Rudolf van Dijk is op 22 januari 2015 overleden. Dit boek i postuum verschenen, onder eindredactie van Rijcklof Hofman.

 

twan geurts 2

Adrianus was, tot groot afgrijzen van de Italianen, een hervormer, die de Curia te kijk zette als een zelfzuchtig en corrupt zootje ongeregeld. (volgens Erik Palmen biografieportaal.nl)

De Nederlandse paus, Adrianus van Urecht 1459-1523

van Twan Geurts

Uitgeverij Balans

ISBN 9789460031212

zie ook:

http://www.biografieportaal.nl/recensie/adrianus-nederlandse-paus/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Adrianus_VI

 moderne devotie

Moderne Devotie (Latijn: Devotio Moderna)

is een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke kerk. De beweging ontstond doordat mensen niet tevreden over de toestand in de kerk. De eerste devoten en leermeesters waren Geert grote en FlorensRadewijnsz. De Moderne Devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen de kerk en maatschappij. Persoonlijke geestelijke ontwikkeling en praktische levenswijsheid vormden het streven. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken en leken. Ze leefden in gemeenschap van tafel en goederen zonder een formele kloostertgelofte af te leggen.

Video over dit boek: klik op Videoboek

De Moderne Devotie | Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen

Oktober 2018 | Dit boek laat zien dat de beweging nog steeds veel individuen – niet alleen binnen ordes en congregaties, maar juist ook daarbuiten – in hun dagelijks leven inspireert. 

De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

> Het boek is te koop via WBOOKS. 

Laatste artikelen